Kako se drvena kuća povoljno upoređuje sa kamenom? 

Ovde želimo da se dotaknemo aspekta vezanog za život i grejanje drvene kuće. 

 

Za ilustraciju, uzmite sledeću situaciju: Zima je vani snežno i hladno. Otišli ​​ste na odmor i ostavili grejanje na minimum. A onda ste se konačno vratili i ušli u svoju kuću. 

 

Šta će se dogoditi u kamenoj kući. Za vreme vašeg odsustva, kamena kuća se ohladila, uključujući podove, zidove i tavanice. Za ugodan boravak potrebno je grijati kuću, za to uključite grijanje na željeni nivo i čekate da se kuća ugrije. Prođe neko vreme, ali kuća još uvek nije udobna. Zašto? U kamenoj kući, noseće konstrukcije imaju veliki toplotni kapacitet i dok se te konstrukcije ne zagreju, temperatura u kući neće dostići željenu vrednost. 

 

Drvena kuća ima potpuno drugačiju sliku. Imajući mali toplotni kapacitet, drvo ne uzima toplinu za svoje grejanje, a dovoljno je da naš sistem grejanja zagreva samo količinu vazduha u kući. Istovremeno, mnogo manje energije se troši na grejanje. 

 

Slična se situacija dešava i tokom leta, kada moramo ohladiti kuću na ugodnu temperaturu. 

 

Očito je da niska termička inercija drvene kuće omogućava tačnije održavanje željene temperature uz manje troškove.

Drvo VS Cigla.png